Fysioterapeut

Infrarød sauna       

Personling træner

Kostvejleder

Pilates instruktør

Behandlinger

Holistisk filosofi

Fysioterapi

Den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i en uddybende samtale om de aktuelle gener samt mål og forventninger til forløbet. Jeg foretager en grundig fysisk undersøgelse rettet mod en individuel planlægning af den efterfølgende behandling.


I mine behandlinger benytter jeg følgende metoder:


* manuel terapi

* ledmobilisering

* udspænding og bløddelsbehandling

* behandling af låste led og smerter fra spændt muskulatur


I min fysioterapi lægger jeg vægt på at integrere alle mine kompetencer inden for fysioterapi, kost- og livsstilsændring samt træning. Hver eneste behandling er således individuel og helhedsorienteret.


Du kan benytte fyskunsten uden henvisning fra en læge. Sygeforsikringen Danmark yder tilskud ved lægehenvisning. fyskunsten er ikke dækket af den offentlige sygesikring.

VelkommenVelkommen.html
BehandlingerBehandelinger.html
ProfilProfil.html
PriserPriser.html
KontaktKontakt.html